Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Rozwoju Gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 43, karta informacyjna 32 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Rozwoju Gospodarczego

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. 2012 Nr 647 z późn. zm.)

Wydział

Referat Rozwoju Gospodarczego

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 7 (piętro I)

Katarzyna Brzezińska - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa

tel: (55) 271 27 23 wew. 117

e-mail: k.brzezinska@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

Kopia mapy zasadniczej / mapy kastralnej z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać – w skali 1: 500 lub 1: 1000.

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

UWAGA!!! Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty;

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, Bank Spółdzielczy w Malborku o/Szymankowo 95 8303 0006 0060 0600 0837 0001, tytuł wpłaty: „opłata skarbowa opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy”.

Termin

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwołania

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lichnowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

Inne

Odbiór decyzji osobiście - Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy, pokój nr 7, I piętro lub wysyłka decyzji na wskazany we wniosku adres.

Druki do pobrania:

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (doc) (pdf)

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Metryka

sporządzono
2016-11-11 przez
udostępniono
2016-11-11 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-01-04 08:34 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
541
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.