Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Rozwoju Gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na umieszczenie reklam i szyldów na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Lichnowy - Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 43, karta informacyjna 29 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Rozwoju Gospodarczego

Zezwolenie na umieszczenie reklam i szyldów na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Lichnowy

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXI/207/08 z dnia 09 października 2008 roku Rady Gminy Lichnowy w sprawie pobierania opłat za umieszczanie reklam i szyldów na budynkach, obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Lichnowy.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2006r.,Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

Wydział

Referat Rozwoju Gospodarczego

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 10 (piętro I)

Zbigniew Niewczas - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel: (55) 271 27 23 wew. 128

e-mai rg2@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzyskanie zgody na umieszczenie szyldu, reklamy na gruntach i obiektach stanowiących własność Gminy Lichnowy

Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku terenów lub obiektów wpisanych do Rejestru zabytków a umieszczenie reklamy może nastąpić po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

Warunki techniczne zasilenia energią elektryczną i przyłączeniową do sieci energetycznej (w przypadku montażu reklam świetlnych lub podświetlanych wnioskujący uzgadnia z zakładem energetycznym warunki techniczne zasilenia energią elektryczną i przyłączeniową do sieci energetycznej)

Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy

 

Wymagane załączniki (do zawarcia Umowy na umieszczenie reklam i szyldów)

Dokumentacja projektowa, jeżeli wymagane jest pozwolenie na budowę

Plan sytuacyjny umieszczanej reklamy na mapie sytuacyjnej

Szkic obiektu z propozycją umiejscowienia szyldu lub reklamy na ścianie budynku lub ogrodzenia

Projekt graficzny szyldu lub reklamy z uwzględnieniem formy, kształtu, kolorystyki, wymiarów, konstrukcji mocującej i materiału z jakiego jest wykonany

Opłaty

 Opłata roczna za umieszczenie szyldu lub reklamy (podano ceny netto)

na ogrodzeniach i budynkach – 250,00 zł. za każdy 1m2 powierzchni reklamy

reklamy trwale związane z gruntem – 200,00 zł za każdy 1m2 powierzchni reklamy

2. Opłata za umieszczenie reklamy krótkoterminowej na czas określony - 20,00 zł. za każdy 1m2 powierzchni reklamy rozliczany w stosunku miesięcznym

3. Na obiektach lub lokalach stanowiących wyłączną własność Gminy Lichnowy najemca lub dzierżawca może nieodpłatnie umieścić szyld w miejscu prowadzonej działalności o powierzchni do 0,25m2

4. Stawki opłat za umieszczenie szyldu lub reklamy ulegają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym średniemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanemu w Monitorze Polskim

5. Zmiana stawki wchodzi w życie z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego

6. Opłaty będą pobierane z góry za rok kalendarzowy do 31 marca danego kalendarzowego

7. Opłaty miesięczne przy naliczaniu krótkoterminowym będą pobierane do 5 dnia danego miesiąca kalendarzowego

Termin

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2013-03-26 przez
udostępniono
2013-03-26 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-07 13:51 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
258
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.