Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Załatwianie spraw Referat Rozwoju Gospodarczego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej - Referat Rozwoju Gospodarczego, menu 43, karta informacyjna 26 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Rozwoju Gospodarczego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, zgoda na budowę/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLVII/378/06 z dnia 26 października 2006 roku Rady Gminy Lichnowy w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2004r., poz 2086 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na lokalizację pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz 1071 z późn. zm.)

Wydział

Referat Rozwoju Gospodarczego

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, pokój nr 10 (piętro I)

Zbigniew Niewczas - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel: (55) 271 27 23 wew. 128

e-mail: rg2@lichnowy.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu, lub

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

 

Wymagane załączniki: wydanie zezwolenia – decyzji na budowę/przebudowę zjazdu:

Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy

Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu

Informacja o zagospodarowaniu działek sąsiednich

Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

Pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy

 

Wymagane załączniki: wydanie zezwolenia – decyzji na zajęcie pasa drogowego:

Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z zaznaczoną trasą urządzeń z podaniem wymiarów zgodnych z Postanowieniem

Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa

Harmonogram robót

Opłaty

Opłaty za wydanie zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego zostały ujęte w stawkach załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLVII/378/06 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.10.2006 roku

Termin

Tryb odwołania

Inne

Metryka

sporządzono
2013-03-26 przez
udostępniono
2013-03-26 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-07 15:02 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
470
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.