Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Gospodarka odpadami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 stycznia 2021 r. - Gospodarka odpadami, menu 32, artykuł 353 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gospodarka odpadami

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zawiadomienie

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XX/154/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 r. poz. 5256) Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od 1 stycznia 2021r. na terenie gminy Lichnowy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny, wynosi:

 

  • 26,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

 

Od 1 stycznia 2020r. na terenie gminy Lichnowy obowiązuje segregacja dla wszystkich nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana zostaje opłata podwyższona w wysokości 52,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

 

Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, zamieszkującego przedmiotową nieruchomość.

Podstawą zwolnienia, jest złożenie przez właściciela nieruchomości informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, zawartej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Działa B, poz. 51, 52 deklaracji)

Wzór nowej deklaracji dostępny jest na stronie bip.lichnowy.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy.

 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dot. posiadania kompostownika:

1) nie posiada kompostownika przydomowego, w dniu złożenia deklaracji;

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

3) uniemożliwia osobie upoważnionej przez wójta dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

– wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny dla poszczególnych wielkości pojemników, dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za odbiór odpadów

zł/miesięcznie

110

5,42 zł

120

5,91 zł

240

11,82 zł

1100

54,17 zł

 

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla poszczególnych wielkości pojemników, dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi:

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty podwyższonej za odbiór odpadów

zł/miesięcznie

110

21,68 zł

120

23,64 zł

240

47,28 zł

1100

216,68 zł

 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w niniejszym zawiadomieniu wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największy wpływ na wzrost kosztów gospodarowania odpadami miała nowelizacja z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), która wprowadziła istotne zmiany w obowiązujących przepisach dot. systemu gospodarki odpadami.

Najistotniejsza zmiana mająca wpływ na wzrost ceny odbioru odpadów komunalnych dotyczyła konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów.

W wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych w okresie od 31.08.2020 do 31.12.2021 wyłoniono wykonawcę, którego najkorzystniejsza oferta była o 30% wyższa od dotychczasowej usługi.

Dodatkowo od 01.10.2020r. obowiązuje zmieniony cennik przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, gdzie nastąpił wzrost opłaty za przyjęcie na składowisko odpadów selektywnych np. makulatura z 1 zł/tona do 100 zł/tona, plastik z 30zł/tona do 160 zł/tona, szkło z 30 zł/tona do 80zł/tona.

 

Wójt Gminy Lichnowy

/-/Jan Michalski

Metryka

sporządzono
2021-01-21 przez
udostępniono
2021-01-21 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-01-21 13:27 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
880
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.