Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 styczna 2024 r. - 2024, menu 252, artykuł 834 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 styczna 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną wraz z naziemnym łącznikiem” na terenie działki nr 134/3 oraz 134/1 obręb Szymankowo, gmina Lichnowy, wszczęte na wniosek na wniosek z dnia 04 stycznia 2024r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 05.01.2024r.) PPU NORT Sp. z o.o., ul. Lipowa 13, Szymankowo, 82-224 Lichnowy, działającego przez pełnomocnika Pana Dawida Cymerman, ul. Jaśminowa 5, 82-200 Malbork, nie może być załatwione w terminie.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest prowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym dokonywanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zasięganie opinii organów zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094)

Przewidywany nowy termin załatwienia w/w sprawy to 04.03.2024r.

 

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Metryka

sporządzono
2024-01-30 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2024-01-30 11:30 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-01-31 13:33 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
99
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.