Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, menu 24, strona 6 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2022-08-26, ostatniej modyfikacji 2022-08-26 13:18

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z 26.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2022-08-25, ostatniej modyfikacji 2022-08-25 13:31

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z 25.08.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: „Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szymankowie, dz. nr 138, 139,140/1, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy.” Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 25.08.2022r. decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGV.
Data wytworzenia 2022-08-25, ostatniej modyfikacji 2022-08-25 13:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 25.08.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: „Budowie linii kablowej nN do budynków mieszkalnych na dz. 83/2-83/7 w Szymankowie, przebudowa linii napowietrznej nN polegająca na wymianie słupów i przewodów wraz ze zmianą lokalizacji, na nieruchomościach oznaczonych nr geodezyjnym 99, 81/7, 82/13, 83/5, 83/1 obręb Szymankowo.
Data wytworzenia 2022-08-25, ostatniej modyfikacji 2022-08-25 13:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z 25.08.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Świetlicy Wiejskiej w Lisewie Malborskim, dz. nr 22/2, obręb Lisewo, gm. Lichnowy. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 25.08.
Data wytworzenia 2022-08-25, ostatniej modyfikacji 2022-08-25 12:53

Obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ) zwołuję obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 10.45 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2022-06-27, ostatniej modyfikacji 2022-08-25 12:52

Obrady XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ) zwołuję obrady XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2022-08-19, ostatniej modyfikacji 2022-08-19 13:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 19.08.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: „Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pordenowo, teren inwestycji: działka nr 147 obręb Pordenowo”. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku
Data wytworzenia 2022-08-19, ostatniej modyfikacji 2022-08-19 12:59

Informacja o wynikach przetargu z dnia 19 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 19.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości
Data wytworzenia 2022-08-17, ostatniej modyfikacji 2022-08-17 15:14

Informacja Wójta Gminy Lichnowy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów wszystkich sołectw gminy Lichnowy

Informacja Wójta Gminy Lichnowy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów wszystkich sołectw gminy Lichnowy Na podstawie art.35 ust.1, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz na § 3 ust.3 i 4 podstawie Uchwały Nr XXXIII/257/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Data wytworzenia 2022-08-17, ostatniej modyfikacji 2022-08-17 12:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 17.08.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: Budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szymankowie, dz. nr 138, 139,140/1, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.