Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, menu 24, strona 2 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2022-12-21, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 12:22

Obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2023-01-16, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 12:02

Sesja Nr XLIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 stycznia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLIII/344/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok Uchwała nr XLIII/345/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 09.01.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Uchwała nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
Data wytworzenia 2023-01-11, ostatniej modyfikacji 2023-01-11 10:46

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Tropiszewo

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA TROPISZEWO na dzień 31 stycznia 2023 r. (wtorek) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Tropiszewie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tropiszewo Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Data wytworzenia 2023-01-11, ostatniej modyfikacji 2023-01-11 10:43

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Lichnowy

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LICHNOWY na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) na godzinę 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach (sala na I piętrze budynku) dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lichnowy Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków
Data wytworzenia 2023-01-05, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 14:22

Obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 11:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2023-01-05, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 12:50

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 5 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta lub referenta lub podinspektora lub inspektora ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu I. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie lub inne po spełnieniu wymagań wskazanych w art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
Data wytworzenia 2023-01-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 11:54

Sesja Nr XLII Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLII/335/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lichnowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr XLII/336/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2023 r. Uchwała nr XLII/337/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2023 r.
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 10:24

Sesja Nr XLI Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 listopada 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLI/331/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 79/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lisewo, której Gmina Lichnowy jest właścicielem Uchwała nr XLI/332/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych
Data wytworzenia 2022-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 08:25

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XXXVIII/295/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy. Uchwała nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż udziału
Data wytworzenia 2022-12-28, ostatniej modyfikacji 2022-12-30 08:45

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 28.12.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) informuję o wydaniu w dniu 28.12.2022r. decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGIII.6733.16.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
2 / 26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.