Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 stycznia 2023 r. - 2023, menu 238, artykuł 613 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 5 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), informuję, że na wniosek z dnia 05.01.2023 r. Wójta Gminy Lichnowy działającego
w imieniu Gminy Lichnowy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Lichnowy”

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku celem dokonania stosownej opinii.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy
w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23 wew. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

 

Otrzymują:

  1. UG Lichnowy - tablica ogłoszeń
  2. BIP Lichnowy
  3. Sołtys wsi Szymankowo
  4. Sołtys wsi Lichnówki

Metryka

sporządzono
2023-01-05 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-01-05 13:58 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-01-05 14:01 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
499
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.