Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 6 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2022-10-25, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 25 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2022-10-25, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 25 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2022-10-21, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 21 października 2022 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej(linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania instalacji radiotelekomunikacyjnej P4 nr MAL0201 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) informuję o wydaniu w dniu 21.
Data wytworzenia 2022-10-14, ostatniej modyfikacji 2022-10-14 13:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o terminie rozprawy administracyjnej Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 36 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022r., poz. 1029) oraz art.49 i art.91 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.
Data wytworzenia 2022-10-14, ostatniej modyfikacji 2022-10-14 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp.
Data wytworzenia 2022-10-13, ostatniej modyfikacji 2022-10-14 12:57

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 13 października 2022 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) art. art.59 ust.1, art.60 ust.1, art.61 ust.1÷5 oraz art.64 ust.1 w związku z art.52 ust.1 i art.54 ustawy z dnia 27.
Data wytworzenia 2022-10-10, ostatniej modyfikacji 2022-10-19 13:55

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 10 października 2022 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lichnowy w sprawie konsultacji społecznych Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2023 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
Data wytworzenia 2022-10-03, ostatniej modyfikacji 2022-10-04 09:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 3 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 3 października 2022 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej(linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania instalacji radiotelekomunikacyjnej P4 nr MAL0201 Teren inwestycji: działka nr 57/49, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Data wytworzenia 2022-09-14, ostatniej modyfikacji 2022-09-15 08:09

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 września 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 14 września 2022 roku. Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Lichnowy podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025, z perspektywą na lata
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.