Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 13 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2021-05-26, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 26 maja 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 26.05.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2021-05-25, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 maja 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 25.05.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla obsługi istniejącej i planowanej zabudowy w miejscowości Lisewo Malborskie. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) informuję o wydaniu w dniu 25.
Data wytworzenia 2021-05-25, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 maja 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 25.05.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2021-03-30, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 30.03.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Data wytworzenia 2021-03-12, ostatniej modyfikacji 2021-03-15 07:58

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Ogłoszenie Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych Informuję, że w dniu 17.04.2021 r. (sobota) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Przedmioty będą odbierane przez pracowników ZGKIM Malbork sp. Z o.o. Od godz. 6. Odbierane będą wyłącznie stare meble, wyposażenie domu, zużyty sprzęt RTV i AGD.
Data wytworzenia 2021-03-04, ostatniej modyfikacji 2021-03-15 08:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9, 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.
Data wytworzenia 2021-03-04, ostatniej modyfikacji 2021-03-15 08:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (Dz. U. 2020, poz. 1463) Wójt Gminy Lichnowy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, położonego na działce nr 1/1 obręb Boręty oraz na działce nr 2/2 obręb Tropiszewo. Projekt „Uproszczonego planu urządzenia lasów położonych na terenie gminy Lichnowy” został opracowany przez firmę LAS-PROJEKT s.
Data wytworzenia 2021-02-10, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE z 10.02.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Data wytworzenia 2021-01-21, ostatniej modyfikacji 2021-01-21 13:27

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XX/154/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
Data wytworzenia 2021-01-20, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 15:12

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20.01.2021r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2021 roku. z dnia 20.01.2021r. Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.