Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 12 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-06-05 11:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY” Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-06-05 11:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O WYDANYM POSTANOWIENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU ORAZ O WYDANEJ OPINII DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ELBLĄGU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKI W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY” Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 13:13

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy.

RGIII 6720.1.2023 Lichnowy, dn. 17.02.2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lichnowy uchwały nr XLIV/357/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 13:15

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lichnowy uchwały nr XLIV/357/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 13:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 17.02.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZMIANY ZAKRESU TERENU INWESTYCJI DLA WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA: Przebudowie drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późń.zm.) oraz art.
Data wytworzenia 2023-02-16, ostatniej modyfikacji 2023-02-16 09:51

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Starynia

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STARYNIA na dzień 2 marca 2023 r. (czwartek) na godzinę 17.30 na terenie gospodarstwa Pana Zbigniewa Puzio (pomieszczenie hali) dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starynia Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady
Data wytworzenia 2023-02-16, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 12:43

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA: Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Lichnowy Poniżej przedstawiamy treść zawiadomienia: RGIII 6733.04.2023 Lichnowy, dn. 16.02.2023r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie przepisów art.10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2023r. poz. 2000 z późn.
Data wytworzenia 2023-02-10, ostatniej modyfikacji 2023-02-10 11:40

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o odwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Starynia

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ODWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STARYNIA Wójt Gminy Lichnowy informuje o odwołaniu zabrania mieszkańców sołectwa Starynia dla wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zaplanowanego na dzień 16 lutego 2023 r. (czwartek) na godzinę 17.30 O nowym terminie zebrania Wójt Gminy Lichnowy poinformuje odrębnym zawiadomieniem Wójt Gminy Lichnowy /-/ Jan Michalski
Data wytworzenia 2023-02-07, ostatniej modyfikacji 2023-02-07 13:22

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Pordenowo

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PORDENOWO na dzień 22 lutego 2023 r. (środa) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Pordenowie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pordenowo Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Data wytworzenia 2023-02-07, ostatniej modyfikacji 2023-02-07 14:31

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Lichnówki

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LICHNÓWKI na dzień 23 lutego 2023 r. (czwartek) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lichnówki Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.