Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 12 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2021-10-22, ostatniej modyfikacji 2021-10-26 11:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp.
Data wytworzenia 2021-10-14, ostatniej modyfikacji 2021-10-26 09:03

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 14 października 2021 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lichnowy w sprawie konsultacji społecznych Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2022 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
Data wytworzenia 2021-10-06, ostatniej modyfikacji 2021-10-08 11:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 września 2021 roku

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1, art. 71 ust 2 pkt 1art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Data wytworzenia 2021-07-12, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 12.07.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działki nr 262/6 obręb Lichnowy. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) informuję o wydaniu w dniu 12.
Data wytworzenia 2021-07-12, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z dnia 12.07.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: „budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych na dz. Nr 78/1, 78/6”, Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
Data wytworzenia 2021-07-12, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 12.07.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „budowie linii kablowej nn zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. 119/1-119/4 w Dąbrowie gm. Lichnowy” Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) informuję o wydaniu w dniu 12.
Data wytworzenia 2021-06-24, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 czerwca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 24.06.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2021-06-08, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8 czerwca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z dnia 08.06.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: „budowie linii kablowej nn zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. 119/1-119/4 w Dąbrowie gm. Lichnowy” Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ((t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 08.
Data wytworzenia 2021-06-07, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 7 czerwca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z dnia 7.06.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działki nr 262/6 obręb Lichnowy. Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ((t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o wystąpieniu w dniu 07.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.