Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 11 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2021-12-27, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 13:51

Ogłoszenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 grudnia 2021 r.

WÓJT GMINY LICHNOWY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REAZLIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE - Odłowienia, transportu oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2022r. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji niżej wymienionego zadania będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dofinansowania na realizację tego zadania. Rodzaj zadania – odłowienie, transport oraz przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt
Data wytworzenia 2021-12-22, ostatniej modyfikacji 2021-12-30 11:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 grudnia 2021 roku

OBWIESZCZENIE z dnia 22 grudnia 2021r. o zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp.
Data wytworzenia 2021-12-15, ostatniej modyfikacji 2021-12-16 10:04

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 15 grudnia 2021 roku

OBWIESZCZENIE z dnia 15.12.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na terenie działki nr 178/4 obręb Lichnowy. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.
Data wytworzenia 2021-11-30, ostatniej modyfikacji 2021-11-30 15:13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2021 roku

Obwieszczenie Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lichnowy na lata 2021-2030” Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
Data wytworzenia 2021-11-12, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 listopada 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 12.11.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) art.50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
Data wytworzenia 2021-10-22, ostatniej modyfikacji 2021-10-26 11:27

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 października 2021 roku

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Zgodnie z art. 49 i art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp.
Data wytworzenia 2021-10-14, ostatniej modyfikacji 2021-10-26 09:03

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z dnia 14 października 2021 roku.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Lichnowy w sprawie konsultacji społecznych Wójt Gminy Lichnowy zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowania projektu uchwały Rady Gminy Lichnowy w sprawie uchwalenia na rok 2022 Programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
Data wytworzenia 2021-10-06, ostatniej modyfikacji 2021-10-08 11:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 23 września 2021 roku

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 33, art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 61 ust. 1, art. 71 ust 2 pkt 1art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Data wytworzenia 2021-07-12, ostatniej modyfikacji 2021-12-27 11:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE z 12.07.2021r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie działki nr 262/6 obręb Lichnowy. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) informuję o wydaniu w dniu 12.
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.