Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, strona 1 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2024-02-14, ostatniej modyfikacji 2024-02-15 11:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 14.02.2024r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA: Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2024-02-13, ostatniej modyfikacji 2024-02-13 09:38

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 12 lutego 2024 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia „ Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla zadania pn. Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”, województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w
Data wytworzenia 2024-01-12, ostatniej modyfikacji 2024-01-15 02:19

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1834, 1872 i 1615) w związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Data wytworzenia 2024-01-12, ostatniej modyfikacji 2024-01-15 02:19

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Starynia

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STARYNIA na dzień 25 stycznia 2024 r. (czwartek) na godzinę 17.30 w Staryni (pomieszczenie hali na terenie gospodarstwa Starynia 9/1) dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Starynia Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa.
Data wytworzenia 2024-01-11, ostatniej modyfikacji 2024-01-30 10:28

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 11.01.2024 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Lichnówki, dz. nr 52/2 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym postępowaniem
Data wytworzenia 2024-01-11, ostatniej modyfikacji 2024-01-11 12:37

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Lichnówki, dz. nr 52/2 Inwestor – ENERGA – OPERATOR S.
Data wytworzenia 2024-01-08, ostatniej modyfikacji 2024-01-31 13:43

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
Data wytworzenia 2023-12-22, ostatniej modyfikacji 2023-12-22 11:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 22.12.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: przebudowy drogi powiatowej nr 2918G w m. Szymankowo poprzez budowę chodnika, na działce nr 126 w obrębie Szymankowo, gm. Lichnowy. Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 22.12.2023r. decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGIII 6733.
Data wytworzenia 2023-12-12, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 13:05

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 12.12.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA: Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r.
Data wytworzenia 2023-12-11, ostatniej modyfikacji 2023-12-13 13:03

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 11 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 11.12.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: przebudowie drogi powiatowej nr 2918G w m. poprzez budowę chodnika w m. Szymankowo Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym
1 / 25
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.