Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8 maja 2024 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 937 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE

z dnia 08.03.2024r.

WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA
:

 

Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z póżn. zm.)

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Lichnowach

Teren inwestycji: działka nr 104, dz. nr 100/4 obręb Lichnowy, gm. Lichnowy.

Inwestor – GMINA LICHNOWY, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. 504 744 409, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

 

 

Wójt Gminy Lichnowy
/-/ Jan Michalski

Metryka

sporządzono
2024-05-08 przez Stępniak Dorota
udostępniono
2024-05-08 09:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-05-15 13:26 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
68
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.