Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 czerwca 2023 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 711 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 19.06.2023r.

WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR RGV6733.11.2023 Z DNIA 25.08.2022R. WYDANEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA CELE SOCJALNE NA TERENIE DZIAŁEK NR 138, 139, 140/1, OBRĘB SZYMANKOWO, GM. LICHNOWY:

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 977)

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGV6733.11.2022 z dnia 25.08.2022r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele socjalne na terenie działek nr 138, 139, 140/1, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy.

Zmiana dotyczy rozszerzenia terenu inwestycji o działki nr 136/2, 136/4, 136/5, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Metryka

sporządzono
2023-06-19 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-06-19 14:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-06-20 14:03 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
338
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.