Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 658 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LICHNOWY O WYDANYM POSTANOWIENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU ORAZ O WYDANEJ OPINII DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ELBLĄGU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKI W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:

„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY”

Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.) w związki z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz u. z 2022 r., poz.1029 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY” zawiadamiam o:

  1. wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.15.2023.IK.3 z dnia 14.02.2023r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.02.2023r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Lichnowy”, zlokalizowanej w województwie pomorskim. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa, postanowienie w tym zakresie może być zaskarżone tylko w odwołaniu od decyzji.
  2. wydanej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GD.ZZŚ.2.4901.14.2023.MK z dnia 16.02.2023r.  (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2023 r.) w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Lichnowy, ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy, tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Metryka

sporządzono
2023-02-22 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-02-22 14:55 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-06-05 11:34 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
552
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.