Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2023 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 656 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lichnowy
z dnia 24 lutego 2023 roku

Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia Strony postępowania,

że za pośrednictwem tut. organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku wniesiono odwołanie dotyczące decyzji Wójta Gminy Lichnowy, znak: RGIII 6220.02.2021 z dnia 31.01.2023 r. ( wydanej na wniosek Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego Lichnowy Sp. z o.o., ul. Lipowa 8/1, 82-224 Lichnowy  z dnia 17 września 2021r.  - data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy– 23.09.2021r.) dla przedsięwzięcia pn.:

„Modernizacja gospodarstwa rolnego

Przedsiębiorstwa Rolno – Usługowego LICHNOWY Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie”

Ww. odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku, wraz z pismem tut. organu, znak: RGIII 6220.02.2021 z dnia 24.02.2023 r. (na podstawie art. 133 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23,
w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Metryka

sporządzono
2023-02-24 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-02-24 14:26 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-02-24 14:29 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
593
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.