Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 lutego 2023 r. - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 650 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 17 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 17.02.2023r. 

WÓJTA GMINY LICHNOWY
W SPRAWIE ZMIANY ZAKRESU TERENU INWESTYCJI DLA WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA:

Przebudowie drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późń.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia

że, w nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 07.02.2023 r. o wszczęciu postępowania na wniosek POWIAT MALBORSKI,  z siedzibą Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, działającego przez pełnomocnika – Edwarda Żak, reprezentującego firmę DROTECH P.P.U. Projektowanie, Nadzorowanie Dróg i Mostów Edward Żak, z siedzibą ul. Gen. Maczka 21/6, 82-200 Malbork, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika”, informuję, że w dniu 15.02.2023 r. na wniosek pełnomocnika Wnioskodawcy został zmieniony zakres terenu inwestycji – działka nr ewid. 109/2, obręb Lichnowy, gm. Lichnowy została dołączona do wniosku.

W związku z powyższym postępowanie dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo – Lichnowy wraz z budową chodnika”, teren inwestycji: dz. nr 135/2, dz. nr 147, obręb Pordenowo, dz. nr 109/1, dz. nr 109/2 obręb Lichnowy, gm. Lichnowy.

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy
w Lichnowach ul Tczewska 6, 82 – 224 Lichnowy w pokoju Nr  7 w, tel. (0 – 55) 271 – 27 – 23, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Metryka

sporządzono
2023-02-17 przez Dorota Stępniak
udostępniono
2023-02-17 14:26 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-02-17 13:20 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
556
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.