Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2021 roku - Ogłoszenia i obwieszczenia, menu 168, artykuł 452 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2021 roku

Obwieszczenie

Wójt Gminy Lichnowy zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lichnowy  na lata 2021-2030”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz. 1219 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lichnowy  na lata 2021-2030”

Z projektem dokumentu można zapoznać Urzędzie Gminy Lichnowy (adres: Tczewska 6, 82-224 Lichnowy), w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rg2@lichnowy.pl. Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 20.12.2021 roku (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi
i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lichnowy.

 

Do pobrania:

Metryka

sporządzono
2021-11-30 przez
udostępniono
2021-11-30 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-11-30 15:13 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
581
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.