Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2019 Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku - Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie, menu 151, artykuł 113 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

OPINIA


Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Malborku, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lichnowy, nr RGIII 6220.01.32019 z dnia 31.01.2019 r. (data wpływu 5.02.2019 r.) w sprawie wydania opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno — Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”

stwierdza,

że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno —Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski. woj. Pomorskie”. wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określa zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081).

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku wpłynął wniosek Wójta Gminy Lichnowy w sprawie wydania opinii na temat obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno -  Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie, które zlokalizowane jest na części działki nr 274/2, obręb Lichnowy.

Planowana inwestycja kwalifikowana jest zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

Przedmiotem przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno — Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie” jest uruchomienie w ramach i dla potrzeb tego gospodarstwa obiektu wytwarzania nawozu organicznego na bazie procesu kompostowania odpadów. Produkcja kompostu prowadzona będzie w zadaszonych halach tunelowych (dwa rzędy po 5 hal tunelowych), w których realizowany będzie proces kompostowania. Kompostowanie odpadów prowadzone będzie w otwartych pryzmach uformowanych w tych halach. Proces będzie prowadzony przez 7 dni w tygodniu. Transport odpadów i innych surowców dla potrzeb produkcji komponentów będzie odbywał się w porze dziennej (6:00-22:00). Roczna zdolność przetwarzania odpadów w planowanym obiekcie wyniesie ok. 75 000 Mg/rok, a zdolność dobowa ok. 500 Mg/dobę.

Powierzchnia terenu pod planowany obiekt przeznaczony do produkcji kompostu nie przekroczy 3 ha.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 350 m od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Teren objęty realizacją przedsięwzięcia położony jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W przedmiotowym przypadku zachodzą uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081), a w szczególności ryzyko występowania emisji do środowiska i innych uciążliwości, a także skali przedsięwzięcia oraz odległości do obszarów chronionych.

Tym samym kierując się wymogiem art. 78 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadniony.

Zakres informacji wymaganych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia powinien być zgodny z art. 66 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Załączniki:
- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

Metryka

sporządzono
2019-02-28 przez Młodzińska Iwona
udostępniono
2019-02-28 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-06-01 13:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
815
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.