Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2019 Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 31.01.2019 r. - Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie, menu 151, artykuł 110 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie."

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.33, art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 5 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 28.01.2019r. (data wpływu do Urzędu Gminy Lichnowy - 29.01.2019r.) Przedsiębiorstwa Rolno — Usługowego Lichnowy Sp. z o.o., ul. Lipowa 8/1, 82-224 Lichnowy, działającego przez pełnomocnika — radcę prawnego Pana Michała Behnke z Kancelarii Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p. ul. Śląska 50/6, 81-310 Gdynia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie"

Przedmiotem przedsięwzięcia jest uruchomienie w ramach i dla potrzeb gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Spółkę obiektu wytwarzania nawozu organicznego na bazie procesu kompostowania odpadów. Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia,obejmuje część działki nr 274/2 obręb Lichnowy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.), organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starosty Powiatu Malborskiego oraz Zarządu Zlewni w Elblągu celem dokonania stosownej opinii.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Lichnowach, ul Tczewska 6, 82 — 224 Lichnowy w pokoju Nr 7 w, tel. (0 - 55) 271 — 27 — 23 wew. 17, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki i piątki w godz. 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) „jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

„Strona postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
1] działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
3] działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. "

 

Pliki do pobrania:
treść obwieszczenia z dnia 31.01.2019 r.

Metryka

sporządzono
2019-02-05 przez Młodzińska Iwona
udostępniono
2019-02-05 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-06-01 12:49 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
824
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.