Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018 - 2023, menu 134, strona 5 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Data wytworzenia 2020-11-30, ostatniej modyfikacji 2021-05-06 09:23

Sesja Nr XX Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2020 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
Data wytworzenia 2020-10-12, ostatniej modyfikacji 2021-05-06 09:23

Sesja Nr XIX Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 października 2020 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Data wytworzenia 2020-09-04, ostatniej modyfikacji 2024-05-22 08:13

Sesja Nr XVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.08.2020r.

Uchwały: Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2020 r w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Malbork. Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 sierpnia 2020 r w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność gminy Lichnowy. Uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Lichnowy
Data wytworzenia 2020-07-06, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 12:01

Sesja Nr XVII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.06.2020r.

Uchwały: Uchwała Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy Uchwała Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2019 r. Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania
Data wytworzenia 2020-04-02, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 11:56

Sesja zwyczajna Nr XVI Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.03.2020r.

Uchwały: Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy. Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia
Data wytworzenia 2020-01-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 11:53

Sesja Nr XIV Rady Gminy Lichnowy z dnia 24.01.2020r.

Uchwały: Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lichnowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy Uchwała
Data wytworzenia 2020-01-02, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 11:52

Sesja Nr XIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.12.2019r.

Uchwały: UCHWAŁA NR XIII/97/2019 RADY GMINY LICHNOWY Z DNIA 30 GRUDNIA 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu UCHWAŁA NR XIII/98/2019 RADY GMINY LICHNOWY Z DNIA 30 GRUDNIA 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania
Data wytworzenia 2019-12-12, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 11:51

Sesja Nr XII Rady Gminy Lichnowy z dnia 06.12.2019r.

Uchwały: UCHWAŁA NR XII/92/2019 RADY GMINY LICHNOWY z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lichnowy w roku szkolnym 2019/2020 UCHWAŁA NR XII/93/2019 RADY GMINY LICHNOWY z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XI/86/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. UCHWAŁA NR XII/94/2019 RADY GMINY LICHNOWY z dnia 6 grudnia 2019 r.
Data wytworzenia 2019-10-31, ostatniej modyfikacji 2020-10-20 11:51

Sesja Nr XI Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.10.2019r.

Uchwały: Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/452/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy oraz przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2020-2022.
1 2 3 4 5 6
5 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.