Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018 - 2023, menu 134, strona 3 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 11:43

Sesja Nr XL Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie w przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029”. Uchwała w sprawie uchwalenia na rok 2023 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boręty.
Data wytworzenia 2022-10-04, ostatniej modyfikacji 2022-10-17 11:01

Sesja Nr XXXIX Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy na lata 2023-2029. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy z tytułu udziału
Data wytworzenia 2022-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 08:25

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XXXVIII/295/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy. Uchwała nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż udziału
Data wytworzenia 2022-07-12, ostatniej modyfikacji 2022-07-12 10:48

Sesja Nr XXXVII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lichnowy Uchwała Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Data wytworzenia 2022-07-03, ostatniej modyfikacji 2022-07-03 21:59

Sesja Nr XXXVI Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy Uchwała Nr XXXVI/283/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 r. Uchwała Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za
Data wytworzenia 2022-05-05, ostatniej modyfikacji 2022-05-06 08:24

Sesja Nr XXXV Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Malbork przez Gminę Lichnowy zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Uchwała Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Za ł o ż e ń do planu zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy na lata 2021 - 2036” Uchwała
Data wytworzenia 2022-04-06, ostatniej modyfikacji 2023-05-12 12:58

Sesja Nr XXXIV Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Lichnowy na lata 2022 - 2025 Uchwała Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2022 roku.
Data wytworzenia 2022-02-10, ostatniej modyfikacji 2022-02-10 13:32

Sesja Nr XXXIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia Uchwała Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach Uchwała Nr XXXIII/257/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
Data wytworzenia 2022-01-04, ostatniej modyfikacji 2022-01-04 08:56

Sesja Nr XXXII Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy i nadania jej statutu Uchwała Nr XXXII/244/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
Data wytworzenia 2021-12-20, ostatniej modyfikacji 2021-12-21 09:21

Sesja Nr XXXI Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 grudnia 2021 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 rok Uchwała Nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2033. Transmisja z sesji: Portal Mieszkańca
1 2 3 4 5 6
3 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.