Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018 - 2023, menu 134, strona 2 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Data wytworzenia 2023-01-16, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 12:02

Sesja Nr XLIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 stycznia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLIII/344/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok Uchwała nr XLIII/345/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 09.01.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Uchwała nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
Data wytworzenia 2023-01-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 11:54

Sesja Nr XLII Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLII/335/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lichnowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr XLII/336/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2023 r. Uchwała nr XLII/337/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2023 r.
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 10:24

Sesja Nr XLI Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 listopada 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLI/331/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 79/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lisewo, której Gmina Lichnowy jest właścicielem Uchwała nr XLI/332/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych
Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 11:43

Sesja Nr XL Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie w przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029”. Uchwała w sprawie uchwalenia na rok 2023 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boręty.
Data wytworzenia 2022-10-04, ostatniej modyfikacji 2022-10-17 11:01

Sesja Nr XXXIX Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy na lata 2023-2029. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy z tytułu udziału
Data wytworzenia 2022-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 08:25

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XXXVIII/295/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy. Uchwała nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż udziału
Data wytworzenia 2022-07-12, ostatniej modyfikacji 2022-07-12 10:48

Sesja Nr XXXVII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXVII/290/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lichnowy Uchwała Nr XXXVII/291/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
Data wytworzenia 2022-07-03, ostatniej modyfikacji 2022-07-03 21:59

Sesja Nr XXXVI Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy Uchwała Nr XXXVI/283/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 r. Uchwała Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za
Data wytworzenia 2022-05-05, ostatniej modyfikacji 2022-05-06 08:24

Sesja Nr XXXV Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Malbork przez Gminę Lichnowy zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Uchwała Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Za ł o ż e ń do planu zaopatrzenia w ciep ł o, energi ę elektryczn ą i paliwa gazowe dla gminy Lichnowy na lata 2021 - 2036” Uchwała
Data wytworzenia 2022-04-06, ostatniej modyfikacji 2023-05-12 12:58

Sesja Nr XXXIV Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 roku.

Uchwały: Uchwała Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Lichnowy na lata 2022 - 2025 Uchwała Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2022 roku.
1 2 3 4 5 6
2 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.