Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Sesje Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obrady LV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023) - Kadencja 2018 - 2023, menu 133, artykuł 813 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Obrady LV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Porządek obrad
LV sesji Rady Gminy Lichnowy
dnia 28 grudnia 2023 roku, godz. 12:15
Sala GOKiS w Lichnowach

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Lichnowy.
  6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
  7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
   o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2024 r. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2024 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Lichnowy na lata 2022 – 2025.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2024.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2024 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2024 r.
  20. Wnioski radnych.
  21. Zapytania i wnioski sołtysów.
  22. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
  23. Zamknięcie posiedzenia.

   

  Metryka

  sporządzono
  2023-12-21 przez Szczuchniak Igor
  udostępniono
  2023-12-21 17:00 przez Szczuchniak Igor
  zmodyfikowano
  2023-12-28 14:23 przez Szczuchniak Igor
  zmiany w dokumencie
  ilość odwiedzin
  289
  Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.