Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Sesje Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obrady LI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023) - Kadencja 2018 - 2023, menu 133, artykuł 770 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Obrady LI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 28 września 2023 r. na godz. 12.00 LI  sesję zwyczajną Rady Gminy Lichnowy, które odbędzie się Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024 – informacja Komisji Społeczno – Socjalnej Rady Gminy Lichnowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za dostarczanie ciepła w budynkach komunalnych będących własnością gminy Lichnowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/359/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2023-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
 17. Wnioski radnych.
 18. Zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Metryka

sporządzono
2023-09-21 przez Anna Kunkel
udostępniono
2023-09-21 15:30 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-09-28 10:25 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
468
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.