Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Sesje Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023) - Kadencja 2018 - 2023, menu 133, artykuł 627 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 12:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lichnowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lichnowy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2023-2035.
 17. Wnioski radnych.
 18. Zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Transmisja z obrad:
Portal Mieszkańca

 

Metryka

sporządzono
2023-01-24 przez Anna Kunkel
udostępniono
2023-01-24 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2023-01-25 09:08 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
507
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.