Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Sesje Rady gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obrady XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023) - Kadencja 2018 - 2023, menu 133, artykuł 508 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Obrady XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 31 maja 2022  r. o godz. 12:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Lichnowy.
 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach za interpelacje i zapytania radnych.  
 8. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury drogowej – perspektywy i zakres ich modernizacji w 2022 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lichnowy za 2021 r.:
  1) przedstawienie raportu,
  2) debata nad przedstawionym raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy.
 11. Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy:
  1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z wykonania budżetu za 2021 r.,
  2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 r.,
  3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
  4) informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 r. – rozpatrzenie i przyjęcie,
  5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady,
  6) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.
 16. Wnioski radnych.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 19. Zamknięcie posiedzenia.

 

Transmisja z obrad:

Portal Mieszkańca

Metryka

sporządzono
2022-05-24 przez Anna Kunkel
udostępniono
2022-05-24 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-05-30 08:51 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
226
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.