Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Sesje Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023) - Kadencja 2018 - 2023, menu 133, artykuł 486 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu  28 kwietnia 2022  r. o godz. 12:00  w  Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych odpowiedziach za interpelacje i zapytania radnych. 
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach za 2021 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Gminie Malbork przez Gminę Lichnowy zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lichnowy na lata 2021-2036”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Lichnowy w Żuławskiej Lokalnej Grupie Działania w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w uchwale Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu – ulica Niepodległości w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2021 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2022 r.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.
 21. Wnioski radnych.
 22. Zapytania i wnioski sołtysów.
 23. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Transmisja z obrad:

Portal Mieszkańca

Metryka

sporządzono
2022-04-21 przez Anna Kunkel
udostępniono
2022-04-21 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2022-05-05 13:38 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
504
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.