Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Efektywność energetyczna Działania prowadzone w 2023 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Działania prowadzone w 2023 r., menu 256 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Działania prowadzone w 2023 r.

Działania prowadzone w 2023 r.

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Działania inwestycyjne prowadzone w 2023 roku

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

 

Nazwa przedsięwzięcia

1. Remont dachu na Sali gimnastycznej 

2. Modernizacja oświetlenia w Sali gimnastycznej 

3.Wymiana opraw oświetleniowych

 

Opis przedsięwzięcia

ad. 1) remont dachu polegający na montażu papy termozgrzewalnej wraz z wymianą opierzeń blacharskich

ad. 2) Roboty budowlane o charakterze remontowo – modernizacyjnym systemu oświetlenia w Sali gimnastycznej. Wymiana lamp oświetleniowych (15 szt.). Założona efektywność energetyczna to redukcja zużycia energii o 54,55 %.

ad. 3) Wymiana opraw oświetleniowych z świetlówkami na oprawy oświetleniowe – panele LED w pięciu salach lekcyjnych oraz na korytarzu na I piętrze i na parterze głównego budynku szkoły, w szatni oraz kantorku sprzątaczek.

Łącznie wymieniono 52 oprawy.

Przedsięwzięcie ma przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez zmniejszenie mocy opraw oświetleniowych (z 1,08 kW na maksymalnie 0,68 kW w stosunku do 1 szt.).

ad.4)

Budżet i źródło finansowania

ad. 1) 50.000 zł – środki od organu prowadzącego

ad. 2) 14.686,20 zł – środki od organu prowadzącego

ad. 3) 15.750,00 zł – środki własne i od organu prowadzącego

Nazwa przedsięwziecia

Wymiana urządzeń na nowe o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji

Opis przedsięwzięcia

1. Zakup komputera OPS 118S-J1900 z monitorem 65" 4K, 3 monitorów ASUS 21,5 ", 2 komputerów ASUS,

2. Wygrany sprzęt w konkursie Mobilnej Pracowni Komputerowej. W wyniku zwycięstwa w konkursie szkoła otrzymała mobilną pracownię komputerową składającą się z 16 laptopów wraz z przenośną szafą zapewniającą możliwość do ich przechowywania i zasilania oraz interaktywny monitor.

Budżet i źródło finansowania

Ad.1) 16.570,98 zł – środki od organu prowadzącego oraz z środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Ad.2) 44.243,10 zł – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim

 

Nazwa przedsięwzięcia

1. Wymiana pięciu okien na sali gimnastycznej

2. Wymiana kaloryferów z żeliwnych na konwektory z termostatami w  sekretariacie oraz w klasie nr 12 w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39 ) montaż termostatów na kaloryferach w toalecie przy sali nr 12 w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39,

3. Likwidacja licznika z sekretariatu i podłączenie się do licznika głównego szkoły
 ( panele fotowoltaiczne)

4.  częściowa wymiana źródeł światła z jarzeniowych na ledowe w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39

Opis przedsięwzięcia

Wymiana pięciu okien na sali gimnastycznej polegała na wymianie z nieszczelnej pleksi na okna z podwójną szybą dzięki czemu jest mniejsza strata ciepła.

 

Budżet i źródło finansowania

Środki własne oraz środki od organu prowadzącego.

Szkoła Podstawowa w Lichnowach

 

Nazwa przedsięwzięcia

Wyposażenie kuchni szkolnej

Opis przedsięwzięcia

W ramach realizacji projektu „posiłek w szkole i w domu” kuchnia szkolna została wyposażona w nowe urządzenia AGD oszczędzające energię i wodę.

 

Budżet i źródło finansowania

Dofinansowanie 80 000,00 zł

Wkład własny 20 000,00 zł

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Sporządzenie audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2           w 2023r

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

Audyt energetyczny na potrzeby remontu świetlicy wiejskiej w Szymankowie

Opis przedsięwzięcia

W celu przygotowania inwestycji do aplikowania o środki unijne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wykonano audyt energetyczny świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Szymankowie.

Budżet i źródło finansowania

Wartość opracowania 2 000,00 zł

Źródła finansowania – budżet gminy

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Działania informacyjno-edukacyjne poprowadzone w 2023 roku

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

2. Zajęcia edukacyjne

3. Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół „Zbieraj baterie i telefony”

4. Udział w projekcie  „ Graj z nami w zielone!” – Klimatyczne czytanie

Opis przedsięwzięcia

Ad.1. Sprzątanie Świata 15.09.2023

Jubileuszowa 30 Akcja przebiegała pod hasłem, „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Akcja ma na celu poszanowanie środowiska jak również promowanie ograniczenia wytwarzanych odpadów.

Ad.2. Zajęcia edukacyjne

W klasach O-VIII program nauczania zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii  poprzez zakup urządzeń energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia.

Ad.3. Zbiórka baterii i telefonów to akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży oraz program z zakresu edukacji ekologicznej.

Zbiórka baterii i telefonów to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych.  Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Ad.4 Zakup książek dotyczących ekologii, przyrody i ochrony klimatu do Szkolnej Biblioteki Szkoły Podstawowej w Szymankowie włączając się tym samym w akcję firmy Polenerga „Klimatyczne Czytanie” w ramach projektu Graj z nami w zielone!®. Książki używane podczas zajęć edukacyjnych w grupie przedszkolnej, nauka czytania przez dzieci najmłodsze, czytanie na lekcji w grupie wczesnoszkolnej 1-3 podczas zajęć z edukacji przyrodniczej. Wykorzystywane do zajęć podczas koła naukowego ekologów.

Budżet i źródło finansowania

Ad. 1-3 Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Ad.4  1.000 zł – środki otrzymane w ramach darowizny od firmy Polenerga

Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

1.Sprzątanie Świata

2. Zajęcia edukacyjne

 

Opis przedsięwzięcia

 Cała szkoła brała udział w akcji "Sprzątanie Świata". 

 Na terenie szkoły prowadzona jest akcja „ Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” polegającą na zbieraniu zużytych baterii oraz telefonów komórkowych. Prowadzona jest też akcja zbierania plastikowych nakrętek,

Przeprowadzono zajęcia na temat odnawialnych źródłach energii, na podstawie scenariusza z książek otrzymanych z firmy  Polenerga.

W ramach darowizny otrzymanej z firmy Polenerga w ramach projektu „Graj z nami w zielone”– „Klimatyczne czytanie” zakupiono książki do biblioteki szkolnej o tematyce ekologii, ochrony klimatu oraz przyrodnicze.

Klasa II SP wzięła udział w pogadance na temat postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz w zajęciach o odnawialnych źródłach energii ( dzieci wykonały oczyszczalnię ścieków i wiatraki).

kl. VI – Domowe urządzenia elektryczne- energooszczędne dzięki, którym ograniczamy emisję gazów cieplarnianych oraz zmniejszamy negatywne skutki zmian klimatu. Efektywne korzystanie z urządzeń przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. które nas otacza.

Budżet i źródło finansowania

Zajęcia prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych

Szkoła Podstawowa w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1. Zbiórka zużytych baterii

2. Zbieramy elektrośmieci

3.Sprzatanie świata

4. Dzień Ziemi

5. Udział w konkursie Kwitnące Jabłonki

6. Projekt Polenerga

Opis przedsięwzięcia

Zbiórka zużytych baterii oraz zbiórka elektrośmieci. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

Sprzątanie świata –   ogólnoszkolna  akcja sprzątania terenu wokół szkoły i ulic gminy Lichnowy. Wspólna lekcja poszanowania środowiska dla klas 0-8, promowanie nieśmiecenia, inicjowanie działań ograniczających negatywne skutki wpływu na środowisko.

Dzień Ziemi - Dzień ten organizowany jest corocznie w ramach obchodów Międzynarodowego dnia Ziemi  w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.  Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przyszli ubrani na kolorowo, ale kolorowe stroje nie były jedynymi elementami podkreślającymi wagę tego święta. Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się plakaty edukacyjne a na szkolnym korytarzu kolorowanki tematyczne. W młodszych klasach dzieci obejrzały prezentacje multimedialne na temat ekologii i sortowania śmieci. Najmłodsi dowiedzieli się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. 

Projekt Polenerga uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym Grupy Polenerga "Graj z nami w zielone!”. Projekt ten ma na celu przybliżenie młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Podnoszenie wiedzy w zakresie transformacji energetycznej, ochrony powierzchni ziemi i wód oraz zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. W ramach otrzymanej darowizny od firmy Polenerga zakupiono do szkolnej biblioteki książki o tematyce ekologicznej.

Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia były przeprowadzone w ramach zajęć edukacyjnych

1000 zł - środki otrzymane w ramach darowizny od firmy Polenerga

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

Obchody Dnia Ziemi w 2023 r.

 

Opis przedsięwzięcia

W ramach obchodów Dnia Ziemi we wrześniu została zorganizowana akcja sprzątania wsi Lisewo Malborskie, Lichnowy oraz Szymankowo. Polegała ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. W ramach akcji zakupiono worki i rękawiczki ochronne. W zadaniu brali udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych na terenie gminy Lichnowy. Łączna ilość osób biorących w zadaniu to ok. 100 osób.  Odpady zostały posegregowane i pozostawione przy punktach zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie szkół podstawowych.

Budżet i źródło finansowania

501,84 zł - środki własne

 

Metryka

sporządzono
2024-02-19 przez Anna Karkusiewicz
udostępniono
2024-02-19 08:38 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2024-02-19 08:39 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
394
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.