Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, bieżące, menu 24 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2022-11-28, ostatniej modyfikacji 2022-11-28 10:19

Informacja o wynikach przetargu z dnia 7 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 07.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 o pow.
Data wytworzenia 2022-11-10, ostatniej modyfikacji 2022-11-17 08:14

Obrady XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2022-11-14, ostatniej modyfikacji 2022-11-14 14:25

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 14 listopada 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 14.11.2022r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY POLEGAJĄCEJ NA: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 74/18, obręb Szymankowo. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym w dniu 13.
Data wytworzenia 2022-11-07, ostatniej modyfikacji 2022-11-07 11:05

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego.

Szanowni Mieszkańcy, poniżej dostępny jest wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego. format.doc format.pdf Wniosek można również odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Lichnowy. Wypełniony oraz podpisany formularz należy dostarczyć do urzędu osobiście, pocztą lub poprzez ePUAP: /Lichnowy_1/SkrytkaESP
Data wytworzenia 2022-11-04, ostatniej modyfikacji 2022-11-04 09:13

Informacja z dnia 4 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Lichnowy informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Gmina planuje również sprzedaż węgla od 1 stycznia 2023 r.
Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 15:23

Informacja o wynikach przetargu z dnia 2 listopada 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Lichnowy na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.), informuje, iż 02.11.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lichnowach odbyło się postępowanie w trybie piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości
Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 11:43

Sesja Nr XL Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie w przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029”. Uchwała w sprawie uchwalenia na rok 2023 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boręty.
Data wytworzenia 2022-10-21, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:55

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 21 października 2022 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej(linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania instalacji radiotelekomunikacyjnej P4 nr MAL0201 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000) informuję o wydaniu w dniu 21.
Data wytworzenia 2022-10-25, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 25 października 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.
1 / 24
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.