Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Aktualności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Aktualności, menu 24 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Aktualności

Data wytworzenia 2023-02-01, ostatniej modyfikacji 2023-02-01 15:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 1 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 01.02.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: przebudowy drogi wewnętrznej na działce nr 109/7 w miejscowości Lichnowy Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 01.02.2023r. decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGIII.6733.17.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie
Data wytworzenia 2023-01-31, ostatniej modyfikacji 2023-01-31 16:26

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9, 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) informuję, że na wniosek z dnia 17.
Data wytworzenia 2023-01-31, ostatniej modyfikacji 2023-01-31 10:35

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Starynia

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA STARYNIA na dzień 16 lutego 2023 r. (czwartek) na godzinę 17.30 na terenie gospodarstwa Pana Zbigniewa Puzio (pomieszczenie hali) dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Starynia Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków
Data wytworzenia 2023-01-31, ostatniej modyfikacji 2023-01-31 07:47

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Parszewo

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PARSZEWO na dzień 15 lutego 2023 r. (środa) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Parszewie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Parszewo Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Data wytworzenia 2023-01-26, ostatniej modyfikacji 2023-01-26 12:56

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze z dnia 26 stycznia 2023 roku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko pracy: młodszy referent lub referent lub podinspektor lub inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych w Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrana została Pani Julita Milewska zam. Lichnowy Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Julita Milewska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne
Data wytworzenia 2023-01-25, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:48

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Dąbrowa

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DĄBROWA na dzień 9 lutego 2023 r. (czwartek) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrowa Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego zebrania. 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 4. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Data wytworzenia 2023-01-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 09:08

Obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy (kadencja 2018-2023)

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 12:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. Porządek obrad: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. Przyjęcie porządku obrad.
Data wytworzenia 2023-01-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-25 08:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 24.01.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym dniu 19.12.2022 r. postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu
Data wytworzenia 2023-01-19, ostatniej modyfikacji 2023-01-19 14:51

Zawiadomienie Wójta Gminy Lichnowy o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Boręty

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O ZWOŁANIU ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BORĘTY na dzień 7 lutego 2023 r. (wtorek) na godzinę 17.30 w świetlicy wiejskiej w Borętach dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Boręty Proponuje się następujący porządek obrad zebrania: Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.
Data wytworzenia 2023-01-19, ostatniej modyfikacji 2023-01-19 14:48

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze z dnia 19 stycznia 2023 roku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko pracy: młodszy referent lub referent lub podinspektor lub inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędzie Gminy Lichnowy w wymiarze pełnego etatu. Informujemy, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze wybrany został Pan Piotr Januszkiewicz zam. Malbork Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Piotr Januszkiewicz spełnił wymagania określone w ogłoszeniu
1 / 26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.