Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia i obwieszczenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia i obwieszczenia, bieżące, menu 168 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia i obwieszczenia

Data wytworzenia 2023-03-20, ostatniej modyfikacji 2023-03-20 13:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 20.03.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN (0,4 kV) do zasilania w energię elektryczną stacji klimatologicznej Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 20.03.2023r. decyzji Wójta Gminy Lichnowy nr RGIII 6733.
Data wytworzenia 2023-03-20, ostatniej modyfikacji 2023-03-20 13:49

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 20.03.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI W SPRAWIE: Budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem energetycznym do zasilania obiektu technicznego – przepompowni ścieków PD1 Na podstawie art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o wydaniu w dniu 20.03.2023r.
Data wytworzenia 2023-03-20, ostatniej modyfikacji 2023-03-20 15:24

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 20.03.2023r. WÓJTA GMINY LICHNOWY o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Data wytworzenia 2023-03-10, ostatniej modyfikacji 2023-03-13 07:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 10 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 10.03.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Lichnowy Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym dniu 16.
Data wytworzenia 2023-03-07, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 07:46

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 7 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 07.03.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie przepisów art.10, art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Data wytworzenia 2023-02-28, ostatniej modyfikacji 2023-02-28 14:17

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 28 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 28.02.2023 r. WÓJTA GMINY LICHNOWY W SPRAWIE ZEBRANIA DOKUMENTACJI W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA: Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) informuję o zebraniu materiałów w związku ze wszczętym dniu 27.01.2023 r. postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu
Data wytworzenia 2023-02-24, ostatniej modyfikacji 2023-02-24 14:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24 lutego 2023 roku Na podstawie art. 131 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-02-24 14:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY” Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Data wytworzenia 2023-02-22, ostatniej modyfikacji 2023-02-24 14:30

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 22 lutego 2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LICHNOWY O WYDANYM POSTANOWIENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU ORAZ O WYDANEJ OPINII DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W ELBLĄGU PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKI W SPRAWIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LICHNOWY” Zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2022 r., poz. 2000 z późn zm.
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 13:13

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy.

RGIII 6720.1.2023 Lichnowy, dn. 17.02.2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lichnowy uchwały nr XLIV/357/2023 w dniu 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
1 / 18
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.