Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Decyzje środowiskowe 2019 Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie, menu 151 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie

Data wytworzenia 2019-04-11, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:29

Obwieszczenie Wójta Gminy Lichnowy z dnia 8.04.2019r.

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalającego zakres raportu oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 61 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2019-04-08, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:23

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Odpowiedź na pismo w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno-Usługowego Lichnowy sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. pomorskie" Pliki do pobrania Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Data wytworzenia 2019-04-05, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:16

Opinia Starostwa Powiatowego w Malborku

Pismo w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja gospodarska rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie”. Pliki do pobrania Opinia Starostwa Powiatowego w Malborku
Data wytworzenia 2019-02-28, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:14

Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku

OPINIA Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 3 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, po rozpatrzeniu
Data wytworzenia 2019-02-28, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:10

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

POSTANOWIENIE Na podstawie: Art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2096, ze zm.); Art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2081, ze zm.), §3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów
Data wytworzenia 2019-02-06, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 13:07

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Niniejsza karta informacyjna przedsięwzięcia („KIP”) została opracowana zgodnie z wymaganiami art. 62a w zw. z art.74 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). Karta niniejsza stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Data wytworzenia 2019-02-05, ostatniej modyfikacji 2020-06-01 12:49

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 31.01.2019 r.

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "modernizacji gospodarstwa rolnego Przedsiębiorstwa Rolno - Usługowego Lichnowy Sp. z o.o. w Lichnowach, gm. Lichnowy, pow. Malborski, woj. Pomorskie." OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art.33, art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 i 3a, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.