Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Ochrona środowiska Efektywność energetyczna Działania prowadzone w 2019 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Działania prowadzone w 2019 r., menu 149 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Działania prowadzone w 2019 r.

Działania prowadzone w 2019 r.

Informacja dotycząca stosowanych środków poprawy efektywności energetycznej

Działania inwestycyjne prowadzone w 2019 roku

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

1.       Wymiana okna w kotłowni

2.       Wymiana świetlówek na energooszczędne

3.       Wymiana urządzeń na nowe o niskim zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacji

Opis przedsięwzięcia

1.       Wymiana okna w szkolnej kotłowni

2.       Zakup i wymiana świetlówek

3.       Zakup projektora, głośnika przenośnego, serwera plików, swicha, komputera, karty graficznej i dysku twardego oraz dwóch monitorów interaktywnych

Budżet i źródło finansowania

1.       293,56 zł – środki własne

2.       500,98 zł – środki własne

3.       19.863,98 zł, w tym 14.000 zł z programu Aktywna Tablica i 5.863,98 zł środki własne

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

Wymiana oświetlenia

Opis przedsięwzięcia

Zakup sześciu opraw oświetleniowych ledowych

Wymiana sześciu zwykłych opraw oświetleniowych na ledowe energooszczędne oraz wymiana części żarówek jarzeniowych na ledowe energooszczędne w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 oraz wymiana oprawy oświetleniowej energooszczędnej zewnętrznej na budynku szkoły przy ul. 10 Marca 39.

Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na sali gimnastycznej

Budżet i źródło finansowania

19 278,00 zł – środki własne

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1.       Remont – modernizacja systemu oświetlenia

2.       Zakup komputerów stacjonarnych klasy PC i 3 120 GB SSD sztuk 11

Opis przedsięwzięcia

1.       Przedmiotem inwestycji jest wymiana istniejących starych opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej. Istniejące stare oprawy zostaną zastąpione nowymi energooszczędnymi oprawami LED. Wymianie podlegały także niezbędne instalacje elektryczne, podzespoły i osprzęt.

2.       W pracowni komputerowej wszystkie komputery mają dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej. Każdy uczeń ma swoje indywidualne konto użytkownika. Na każdym komputerze zainstalowany jest program antywirusowy oraz firewall.

Budżet i źródło finansowania

Środki własne

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1.       OZE poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie   Lichnowy i Stare – ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne.

2.       OZE poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie   Lichnowy i Stare – kotły na biomasę 25 kW i pompa ciepła 3,5 kW.

3.       Wykonanie remontu wentylacji kuchni w lokalu gminnym Lichnówki 44 gm. Lichnowy

4.       Zakup zestawu komunalnego 550 z wałem PTO (Piaskarko-posypywarka 550kg z podłogą wibracyjną).

5.       Zakup wkrętarki akumulatorowej Black+Decker BDCHD18/UDAR.

Opis przedsięwzięcia

1.       Dostawa i montaż następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:

a)       Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej w 36 obiektach mieszkalnych:

b)      Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywanych wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 20 obiektach mieszkalnych:

c)       Instalacje fotowoltaiczne wykorzystane do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 7 obiektach użyteczności publicznej.

2.       Dostawa i montaż następujących instalacji odnawialnych źródeł energii:

a)       Instalacje kotłów o mocy 25 kW opalanych biomasą do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w 23 obiektach mieszkalnych,

b)      Instalacje pompy ciepła o mocy min 3,5 kW wykorzystaną do wspomagania procesu przygotowania ciepłej wody w 1 obiekcie mieszkalnym.

3.       Wykonanie wentylacji kuchni z wyprowadzeniem na zewnątrz z zastosowaniem rury ocieplanej z daszkiem zwiększyło sprawność spalania kotła co zamontowanego w kuchni oraz zwiększyło bezpieczeństwo pomieszczenia kuchennego przed zaczadzeniem.

4.       Zestaw komunalny 550 -produkt przeznaczony do profesjonalnego zastosowania w pracach drogowych w okresie zimowym jako posypywarka na potrzeby dróg i chodników. Piaskarko-posypywarka dzięki zastosowaniu wibratora charakteryzuje się wysoką niezawodnością w wykonywanych pracach skracając ich czas wykonania.

5.       Wkrętarka akumulatorowa Black+Decker BDCHD18/UDAR przeznaczona na potrzeby prac konserwacyjno-remontowych w terenie.

Dane techniczne:

·         Zasilanie: akumulatorowe

·         Moc znamionowa: 18V

·         Napięcie: 230V

·         Regulacja prędkości: tak

·         Prędkość obrotowa biegu jałowego: 0-1400 obr/min

Budżet i źródło finansowania

1.       RPO WP 2014-2020 – 1 092 505,00 zł

2.       RPO WP 2014-2020 – 296 735,00 zł

3.       Środki własne budżetu gminy – 1 990,00 zł

4.       Środki własne budżetu gminy – 8692,50 zł

5.       Środki własne budżetu gminy – 440,01 zł

Informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Działania informacyjno-edukacyjne poprowadzone w 2019 roku

Zespół Szkół w Lisewie Malborskim

Nazwa przedsięwzięcia

Zajęcia lekcyjne w szkole

Opis przedsięwzięcia

Udział uczniów szkoły w akcji „Sprzątanie świata” w dniu 20.09.2019 r. na terenie Lisewa Malborskiego

Na poszczególnych etapach edukacyjnych przeprowadzono zajęcia lekcyjne o tematyce:

Edukacja wczesnoszkolna:

Wycieczka do lasu. Wypowiedzi o jesiennym lesie na podstawie ilustracji i własnych obserwacji. Rozmowa na temat właściwego zachowania się w lesie. Las jako ekosystem.

Las pod lupą. Gromadzenie informacji o najmniejszych przedstawicielach leśnej fauny. Las pod lupą – układanie twórczego opowiadania. Rozmowa na temat tekstu Zofii Staniszewskiej „Jak Kruszynka stała się duża”. Wypowiedzi o zagrożeniach dla lasu ze strony człowieka.

Do czego potrzebne jest powie­trze? – wnioskowanie i zapisywanie notatki. Poznawanie właściwości powietrza – prowadzenie doświadczeń. Rola powietrza w oddychaniu. Poznawanie przyczyn zanieczyszczenia powietrza.

W lesie. Znaczenie lasu dla żyjących w nim zwierząt i roślin.

Skarby ziemi. Głośne czytanie tekstu informacyjnego, wyjaśnienie pojęcia bogactwa naturalne, wykorzystanie bogactw naturalnych w przemyśle i w życiu codziennym.

Chemia:

Powietrze - mieszanina jednorodna gazów. 

Badanie składu powietrza, właściwości, znaczenie dla organizmów żywych, wykorzystanie energii wiatru przez turbiny wiatrowe.

Tlen - najważniejszy składnik powietrza.

Zawartość tlenu w powietrzu, znaczenie tlenu w przyrodzie.

Tlenek węgla /IV/.

Obieg tlenu i tlenku węgla w przyrodzie, otrzymywanie i własności tlenku węgla /IV/, zastosowanie w rolnictwie, medycynie, ochronie przeciwpożarowej.

Wodór. 

 Własności wodoru, paliwo najbardziej ekologiczne.

Zanieczyszczenia powietrza.

Własności ozonu, źródła zanieczyszczeń - naturalne i antropogeniczne; skutki zanieczyszczeń - efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog, kwaśne opady. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Porównanie właściwości kwasówWpływ kwaśnych opadów na środowisko przyrodnicze - zakwaszenie gleby, zbiorników wodnych, niszczenie rzeźb i budynków. Reakcje chemiczne powstawania kwaśnych opadów.

 

Zajęcia techniczne:

Wszystko o papierze - recykling, oszczędzanie wody i energii

Cenny surowiec - drewno - znaczenie dla klimatu, energia odnawialna

Świat tworzyw sztucznych - recykling, oszczędzanie wody i energii

Instalacje i opłaty domowe - oszczędzanie wody i energii

Domowe urządzenia elektryczne - oszczędzanie wody i energii

 J. angielski:

Środki transportu, zanieczyszczenie środowiska, katastrofy naturalne - natural distasters, volcano eruptions; ochrona środowiska

Przyroda:

Poznajemy składniki przyrody -nieożywione i ożywione składniki przyrody oraz wytwory działalności człowieka.

Otaczają nas substancje - rozmowa na temat występowania w najbliższym otoczeniu przedmiotów wykonanych z różnych substancji. ( recykling )

 Poznajemy stany skupienia wody -znaczenie wody dla człowieka, oszczędzanie wody, 

Poznajemy składniki pogody  -zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze, 

Obserwujemy rośliny i zwierzęta wokół nas -ochrona środowiska  roślin i zwierząt.

Biologia:

Składniki chemiczne organizmów - znaczenie wody, oszczędzanie wody,

Komórka roślinna - fotosynteza roślin, znaczenie tlenu w przyrodzie,

Zbiórka zużytych baterii.

Budżet i źródło finansowania

W ramach zajęć lekcyjnych

Szkoła Podstawowa w Szymankowie

Nazwa przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

2. Zajęcia edukacyjne

Opis przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

Dnia 20.09. 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny przyłączyli się do Akcji Sprzątania Świata- Polska 2019. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" Uczniowie, podzieleni na wyznaczone do sprzątania obszary, uzbrojeni w rękawice i worki, wraz z wychowawcami „zabrali śmieci na spacer”.  Wspólne działanie na rzecz poszanowania środowiska to proste działania, dzięki którym  uczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stajemy się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie zaśmiecamy w takim stopniu jak dotąd i nie niszczymy środowiska. Będąc świadomymi wagi akcji Sprzątanie Świata, zachęcamy do promowania nieśmiecenia, do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych, do akcji, konkursów czy festiwali promujących segregację odpadów. 

2. Zajęcia edukacyjne

W klasach O-VIII program nauczania zawiera elementy edukacji ekologicznej. Nauczyciele na zajęciach przekazują uczniom wiedzę z zakresu segregacji śmieci, oszczędzania energii  poprzez zakup urządzeń energooszczędnych czy wyrabiania dobrych nawyków np. wyłączania zbędnego oświetlenia.

Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zespół Szkół w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świat

2. Zajęcia edukacyjne

3. Zajęcia wyjazdowe

Opis przedsięwzięcia

1. Sprzątanie Świata

Uczniowie szkoły  wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czyste środowisko.  Kolejny już raz aktywnie włączyli się do Akcji Sprzątania Świata. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem było promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. 

2. Zajęcia edukacyjne

Przeprowadzone  były w klasach „0”  oraz I – III.

Dzieci dowiedziały się o segregacji śmieci. Przekazano uczniom informacje o znaczeniu czystości dla ziemi i ludzi. W klasie VIII odbyły się zajęcia  z ogólnopolskiego programu edukacyjnego Trzymaj formę. Edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety opierającej się na wolnym wyborze.

3. Uniwersytet dzieci  zajęcia odbyły się dla uczniów klasy I w ramach zajęć świetlicowych. Najważniejszymi założeniami metody pytań i doświadczeń jest rozbudzenie u dzieci ciekawości, która wzmaga chęć do poznawania inspirującego świata nauki i odkrywania własnych pasji. Program dotyczy zajęć z przyrody. 

3. Zajęcia wyjazdowe

 Uczniowie klasy VI uczestniczyły w trzydniowym wyjeździe na zieloną szkołę do Nowej Wsi Przywidzkiej, gdzie zostały upowszechnione zasady ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego.

Budżet i źródło finansowania

Przedsięwzięcia były przeprowadzone w ramach zajęć świetlicowych  lub przez Samorząd  Uczniowski.

Urząd Gminy w Lichnowach

Nazwa przedsięwzięcia

Sprzątanie Świata 2019

Opis przedsięwzięcia

Akcja „sprzątanie świata” została zorganizowana dnia 20.09.2019r. Polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania. W ramach akcji zakupiono worki i rękawiczki ochronne. W zadaniu brali udział uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie gminy Lichnowy. Łączna ilość osób biorących w zadaniu to ok. 600 osób. Po zebraniu przez uczestników zadania, śmieci zostały odebrane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Malborku i przewiezione na wysypisko. Z uzyskanych od przedsiębiorstwa komunalnego informacji wynika, iż zebrano 10 m3 odpadów.

Budżet i źródło finansowania

Budżet Gminy Lichnowy – 1 500,00 zł

Metryka

sporządzono
2020-02-26 przez Szczuchniak Igor
udostępniono
2020-02-26 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2020-05-29 15:38 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1360
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.