Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Wykazy Wykaz prowadzonych rejestrów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz prowadzonych rejestrów, bieżące, menu 141 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykaz prowadzonych rejestrów

Wykaz prowadzonych rejestrów

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Zastępca Wójta Gminy Lichnowy

tel. 55 271-27-23 wew. 113

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr gminnych instytucji kultury

Art.14 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

Sekretarz Gminy Lichnowy

tel. 55 271-27-23 wew. 113

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr uchwał Rady Gminy Lichnowy

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

2.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Lichnowy

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

3.

Rejestr skarg i wniosków

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr petycji

Art.8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870)

Jawny – dostępny na stronie internetowej gminy i TUTAJ

5.

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

Art. 24 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713)

Jawny – dostępny TUTAJ

6.

Rejestr kontroli
( książka kontroli)

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

7.

Rejestr umów

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

8.

Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 152/2011 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zasad i trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

9.

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

10.

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

art.28 ust.3 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20.07.2018 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

11.

Rejestr wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

§ 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz.U. z 2009r., poz.870) oraz art.235 § 4 Kodeksu pracy

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

12.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

art.30 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr jest udostępniany na żądanie organu nadzorczego

13.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

art.30 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr jest udostępniany na żądanie organu nadzorczego

 

 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych

tel. 55 271-27-23

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

2

Ewidencja delegacji służbowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

3

Rejestr archiwum zakładowego, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4

Rejestr zakupionych książek

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

 

5

Rejestr druków ścisłego zarachowania (kart drogowych )

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

6

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

tel. 55 271-27-23 wew. 115

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr umów wynikających z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr wydanych zezwoleń komunikacyjnych

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. transporcie drogowym

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel. 55 271-27-23 wew. 128

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

 

ustawa z dnia 21.03.1985r.  o drogach publicznych   Dz. U. z 2020 r., poz. 470)

w trybie ustawy z dnia
 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami oraz odpadami komunalnymi

tel. 55 271-27-23 wew. 117

Lp.

Nazwa rejestru,

ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

5.

Rejestr decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

6.

Rejestr użytkowników wieczystych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

7.

Rejestr najemców lokali mieszkalnych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

8.

Rejestr dzierżawców gruntów komunalnych i ogródków przydomowych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

9.

Rejestr  najemców lokali użytkowych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

10.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

11.

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Art. 57 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

12.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

rozporządzenie w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2010 Nr 186 poz. 1249)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

13.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

art. 9b, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

14.

Rejestr zezwoleń w zakresie odbierania nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości.

 

Art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

15.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lichnowy.

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

16.

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

 

art.3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

17.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 

art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

18.

Gminna ewidencja zabytków

 

art. 22 ust. 4 oraz art. 5 pkt 1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

 Referat Finansowo- Budżetowy

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat

tel. 55 271-27-23 wew. 124

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Ewidencja wysłanych upomnień

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Ewidencja wysłanych tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

3.

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.730)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

4.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie

Art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

Referat Finansowo- Budżetowy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tel. 55 271-7-23 wew. 124

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019, poz. 1170),

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

3.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

Referat Finansowo – Budżetowy

Stanowisko ds. księgowości  podatkowej i opłat

Tel. 55 271-27-23 wew. 119

 

Lp.

 

 

Nazwa rejestru, ewidencji

 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

 

 

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr sprzedaży VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

2.

Rejestr zakupów VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

3.

Rejestr zakupów inwestycyjnych VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

4.

Rejestr wezwań do zapłaty opłaty adiacenckiej

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz.1427)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

5.

Rejestr tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz.1427)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

6.

Rejestr wezwań do zapłaty należności pieniężnych gminy Lichnowy mających charakter cywilnoprawny

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 55 271-27-23 wew. 125

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestr wysłanych upomnień

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Rejestr wysłanych tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego,
działalności gospodarczej, kultury i sportu

tel. 55 271-27-23 wew. 116

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr wykonanych świadczeń osobistych

§ 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.2004 r w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych

§ 20 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych

§ 41 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 181, poz. 1872 ze zm)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych

§ 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.08 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 181, poz. 1872 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

5.

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

art. 38 ust. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 

 

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

6.

Ewidencja osób posiadających dostęp do informacji niejawnych

art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.
ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 742)

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy dostęp do danych z wykazu prowadzonego przez pełnomocnika ochrony jest ograniczony

 

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 55 271-27-23 wew. 111

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestr mieszkańców (w tym cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy)

ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1397 z późn,. zm.)

Na podstawie ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  oraz dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

2

Rejestr wyborców

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( tekst jedn.  Dz.

U.  z  2020  r.  poz. 1319

 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1316  z późn. zm.)

Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1316  z późn. zm.) oraz dane ilościowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

3

Rejestr dowodów osobistych

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru   zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

4

Rejestr PESEL

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru   zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

Na podstawie ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

5

Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz rejestr osób poszukiwanych, którzy nie zgłosili się na kwalifikację

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2021 poz. 372)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.  w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 991 z późn. Zm.)

dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

6

Rejestr stanu cywilnego

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru  stanu  cywilnego,  zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

Z rejestru stanu cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje odpisy i zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

7

Rejestr decyzji o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.  Dz.U.  z  2020  r. z późń. Zm.)

dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

8

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

               

 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W trybie  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

9

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są pod adresem: TUTAJ

 

10

Wykaz wydanych Kart Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

11

Rejestr  spełnienie obowiązku nauki

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

12

Wykaz wydanych decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

W trybie  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

Metryka

sporządzono
2020-05-28 przez
udostępniono
2020-05-28 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-05-25 11:30 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1872
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.