Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Urząd Gminy Wykazy Wykaz prowadzonych rejestrów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykaz prowadzonych rejestrów, menu 141 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykaz prowadzonych rejestrów

Wykaz prowadzonych rejestrów

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Zastępca Wójta Gminy Lichnowy

tel. 55 271-27-23 wew. 113

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr gminnych instytucji kultury

Art.14 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

Sekretarz Gminy Lichnowy

tel. 55 271-27-23 wew. 113

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr uchwał Rady Gminy Lichnowy

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

2.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Lichnowy

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

3.

Rejestr skarg i wniosków

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr petycji

Art.8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870)

Jawny – dostępny na stronie internetowej gminy i TUTAJ

5.

Rejestr interpelacji i zapytań radnych

Art. 24 ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713)

Jawny – dostępny TUTAJ

6.

Rejestr kontroli
( książka kontroli)

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

7.

Rejestr umów

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

8.

Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie Nr 152/2011 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zasad i trybu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lichnowy

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

9.

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

10.

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

art.28 ust.3 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 20.07.2018 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

11.

Rejestr wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

§ 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz.U. z 2009r., poz.870) oraz art.235 § 4 Kodeksu pracy

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

12.

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lichnowy

art.30 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr jest udostępniany na żądanie organu nadzorczego

13.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych

art.30 ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr jest udostępniany na żądanie organu nadzorczego

 

 

 

Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych

tel. 55 271-27-23

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

2

Ewidencja delegacji służbowych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

3

Rejestr archiwum zakładowego, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4

Rejestr zakupionych książek

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

 

5

Rejestr druków ścisłego zarachowania (kart drogowych )

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

6

Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67)

Dostępna na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

tel. 55 271-27-23 wew. 115

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr umów wynikających z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr wydanych zezwoleń komunikacyjnych

Ustawa z dnia 06.09.2001 r. transporcie drogowym

w trybie ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

tel. 55 271-27-23 wew. 128

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych.

 

ustawa z dnia 21.03.1985r.  o drogach publicznych   Dz. U. z 2020 r., poz. 470)

w trybie ustawy z dnia
 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku rejestrów i ewidencji „osobowych” udostępnianie danych odbywa się z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

stanowisko ds. gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska i rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami oraz odpadami komunalnymi

tel. 55 271-27-23 wew. 117

Lp.

Nazwa rejestru,

ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr decyzji w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

5.

Rejestr decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

6.

Rejestr użytkowników wieczystych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

7.

Rejestr najemców lokali mieszkalnych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

8.

Rejestr dzierżawców gruntów komunalnych i ogródków przydomowych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

9.

Rejestr  najemców lokali użytkowych

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

10.

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Art. 67 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

11.

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Art. 57 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

12.

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

rozporządzenie w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. 2010 Nr 186 poz. 1249)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

13.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

art. 9b, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

14.

Rejestr zezwoleń w zakresie odbierania nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości.

 

Art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

15.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lichnowy.

 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

16.

Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków

 

art.3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

17.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 

art.3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

dostępny na wniosek w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem rygorów w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych

18.

Gminna ewidencja zabytków

 

art. 22 ust. 4 oraz art. 5 pkt 1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

 Referat Finansowo- Budżetowy

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat

tel. 55 271-27-23 wew. 124

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Ewidencja wysłanych upomnień

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Ewidencja wysłanych tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

3.

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.730)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

4.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie

Art. 37 ust 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

Referat Finansowo- Budżetowy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Tel. 55 271-7-23 wew. 124

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019, poz. 1170),

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Ewidencja wydanych zaświadczeń

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

3.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

Art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.)

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są TUTAJ

 

 

Referat Finansowo – Budżetowy

Stanowisko ds. księgowości  podatkowej i opłat

Tel. 55 271-27-23 wew. 119

 

Lp.

 

 

Nazwa rejestru, ewidencji

 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

 

 

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr sprzedaży VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

2.

Rejestr zakupów VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

3.

Rejestr zakupów inwestycyjnych VAT (miesięczny)

Art.109 ust.3 ustawy z dnia   11 marca 2004 r. o podatku   od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz.1106 z późn. zm.)

Rejestr chroniony tajemnicą skarbową

4.

Rejestr wezwań do zapłaty opłaty adiacenckiej

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz.1427)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

5.

Rejestr tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz.1427)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

6.

Rejestr wezwań do zapłaty należności pieniężnych gminy Lichnowy mających charakter cywilnoprawny

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)

 

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel. 55 271-27-23 wew. 125

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestr wysłanych upomnień

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

2.

Rejestr wysłanych tytułów wykonawczych

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020, poz. 1427 z późn. zm.)

 

Rejestr chroniony ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego,
działalności gospodarczej, kultury i sportu

tel. 55 271-27-23 wew. 116

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępnienia

1.

Rejestr wykonanych świadczeń osobistych

§ 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.2004 r w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

2.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych

§ 20 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 229, poz. 2307 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

3.

Rejestr wykonanych świadczeń rzeczowych

§ 41 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 181, poz. 1872 ze zm)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

4.

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rzeczowych

§ 41 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.08 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. nr 181, poz. 1872 ze zm.)

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

5.

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

art. 38 ust. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2139) 

 

Udostępnione na wniosek. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych

6.

Ewidencja osób posiadających dostęp do informacji niejawnych

art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r.
ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 742)

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy dostęp do danych z wykazu prowadzonego przez pełnomocnika ochrony jest ograniczony

 

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 55 271-27-23 wew. 111

Lp.

Nazwa rejestru, ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru, ewidencji

Sposób udostępniania

1.

Rejestr mieszkańców (w tym cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy)

ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1397 z późn,. zm.)

Na podstawie ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  oraz dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

2

Rejestr wyborców

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( tekst jedn.  Dz.

U.  z  2020  r.  poz. 1319

 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1316  z późn. zm.)

Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1316  z późn. zm.) oraz dane ilościowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

3

Rejestr dowodów osobistych

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru   zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

4

Rejestr PESEL

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru   zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

Na podstawie ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 

5

Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz rejestr osób poszukiwanych, którzy nie zgłosili się na kwalifikację

ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2021 poz. 372)

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r.  w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 991 z późn. Zm.)

dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

6

Rejestr stanu cywilnego

Prowadzony w systemie teleinformatycznym. Utrzymanie   i rozwój  rejestru  stanu  cywilnego,  zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

Z rejestru stanu cywilnego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje odpisy i zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

7

Rejestr decyzji o zmianie imienia i nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jedn.  Dz.U.  z  2020  r. z późń. Zm.)

dane liczbowe w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

8

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

               

 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W trybie  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

9

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Rejestr upubliczniony; dane z rejestru dostępne są pod adresem: TUTAJ

 

10

Wykaz wydanych Kart Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

11

Rejestr  spełnienie obowiązku nauki

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

12

Wykaz wydanych decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

W trybie  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

Metryka

sporządzono
2020-05-28 przez
udostępniono
2020-05-28 00:00 przez Szczuchniak Igor
zmodyfikowano
2021-05-25 11:30 przez Szczuchniak Igor
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1607
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.