Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018 - 2023, bieżące, menu 134 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Data wytworzenia 2023-05-02, ostatniej modyfikacji 2023-05-04 08:41

Sesja Nr XLVII Rady Gminy Lichnowy z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLVII/370/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24.04.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2022 r. Uchwała nr XLVII/371/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24.04.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała nr XLVII/372/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 24.04.2023 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady
Data wytworzenia 2023-04-18, ostatniej modyfikacji 2023-04-18 11:00

Sesja Nr XLVI Rady Gminy Lichnowy z dnia 12 kwietnia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLVI/367/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała nr XLVI/368/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok Uchwała nr XLVI/369/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 12.04.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Data wytworzenia 2023-04-04, ostatniej modyfikacji 2023-04-04 13:00

Sesja Nr XLV Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLV/359/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2023-2025. Uchwała nr XLV/360/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.03.2023 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2023 roku. Uchwała nr XLV/361/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.
Data wytworzenia 2023-02-06, ostatniej modyfikacji 2023-02-06 11:53

Sesja Nr XLIV Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 stycznia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLIV/347/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.01.2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lichnowy Uchwała nr XLIV/348/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.01.2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości
Data wytworzenia 2023-01-16, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 12:02

Sesja Nr XLIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 9 stycznia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLIII/344/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok Uchwała nr XLIII/345/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 09.01.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035. Uchwała nr XLIII/346/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 9.01.2023 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
Data wytworzenia 2023-01-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 11:54

Sesja Nr XLII Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLII/335/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lichnowy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Uchwała nr XLII/336/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2023 r. Uchwała nr XLII/337/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2022 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2023 r.
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 10:24

Sesja Nr XLI Rady Gminy Lichnowy z dnia 17 listopada 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XLI/331/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 79/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Lisewo, której Gmina Lichnowy jest właścicielem Uchwała nr XLI/332/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 17.11.2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia rodzicom zwrotu kosztu przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych
Data wytworzenia 2022-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-11-02 11:43

Sesja Nr XL Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie w przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2022-2025, z perspektywą na lata 2026-2029”. Uchwała w sprawie uchwalenia na rok 2023 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boręty.
Data wytworzenia 2022-10-04, ostatniej modyfikacji 2022-10-17 11:01

Sesja Nr XXXIX Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 września 2022 roku.

Uchwały: Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy na lata 2023-2029. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała zmieniającej uchwałę Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy z tytułu udziału
Data wytworzenia 2022-09-06, ostatniej modyfikacji 2023-01-04 08:25

Sesja Nr XXXVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Uchwały: Uchwała nr XXXVIII/295/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad zwalniania z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy. Uchwała nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.08.2022 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż udziału
1 2 3 4 5
1 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.