Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Samorząd Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kadencja 2018 - 2023, menu 134 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018 - 2023

Data wytworzenia 2024-05-02, ostatniej modyfikacji 2024-05-07 14:10

Sesja Nr LX Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Uchwały: Uchwała nr LX/470/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.04.2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2023 r. Uchwała nr LX/471/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.04.2024 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Uchwała nr LX/472/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 25.
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 10:58

Sesja Nr LIX Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2024 roku.

Uchwały: Uchwała nr LIX/464/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.03.2024 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2024 roku. Uchwała nr LIX/465/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 12:14

Sesja Nr LVIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 8 marca 2024 roku.

Uchwały: Uchwała nr LVIII/460/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 08.03.2024 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Uchwała nr LVIII/461/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 08.03.2024 r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki z Funduszu Dostępności w Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Polskiej Fundacji Ośrodków
Data wytworzenia 2024-03-04, ostatniej modyfikacji 2024-03-04 13:09

Sesja Nr LVII Rady Gminy Lichnowy z dnia 26 lutego 2024 roku.

Uchwały: Uchwała nr LVII/447/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 26.02.2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie sąsiedzkiej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Uchwała
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-13 14:46

Sesja Nr LVI Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Uchwały: Uchwała nr LVI/441/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.01.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026 w Gminie Lichnowy Uchwała nr LVI/442/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy Uchwała nr LVI/443/2024 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.01.2024 r.
Data wytworzenia 2024-01-04, ostatniej modyfikacji 2024-01-05 08:54

Sesja Nr LV Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr LV/429/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2024 r. Uchwała nr LV/430/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2024 r. Uchwała nr LV/431/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
Data wytworzenia 2023-11-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-04 13:23

Sesja Nr LIV Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 listopada 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr LIV/421/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy Uchwała nr LIV/422/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.11.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy
Data wytworzenia 2023-11-15, ostatniej modyfikacji 2023-11-15 15:10

Sesja Nr LIII Rady Gminy Lichnowy z dnia 15 listopada 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr LIII/420/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 15.11.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. Transmisja z obrad: Nagrania z sesji Rady Gminy Lichnowy Protokoły: Głosowania
Data wytworzenia 2023-11-06, ostatniej modyfikacji 2023-11-06 14:18

Sesja Nr LII Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 października 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr LII/415/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.10.2023 r. w sprawie uchwalenia na rok 2024 programu współpracy Gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała nr LII/416/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.10.2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.
Data wytworzenia 2023-10-05, ostatniej modyfikacji 2023-10-05 14:08

Sesja Nr LI Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 września 2023 roku.

Uchwały: Uchwała nr LI/414/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.09.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023- 2035. Uchwała nr LI/413/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2023 rok Uchwała nr LI/412/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28.09.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/359/2023 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 marca 2023 r.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.