Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lichnowy
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Ogłoszenia przetargowe 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, menu 101 - BIP - Gmina Lichnowy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Data wytworzenia 2021-01-25, ostatniej modyfikacji 2021-01-26 08:38

Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy (2020) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1843) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy ”
Data wytworzenia 2021-01-13, ostatniej modyfikacji 2021-01-13 13:38

Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy(2020) - Informacja z otwarcia ofert.

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena 1 biletu miesięcznego za 1 ucznia brutto Wiek taboru 1
Data wytworzenia 2020-12-31, ostatniej modyfikacji 2021-01-11 16:20

Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy(2020) - Ogłoszenie

Numer ogłoszenia: nr 774899-N-2020 z dnia 31.12.2020 r. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy na trasie z domu do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lichnowy i z placówek oświatowych do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowożenia we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych od 01.
Data wytworzenia 2020-09-21, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 09:48

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN (2020) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 010 000,00 PLN, wpłynęła 1 oferta: Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryterium
Data wytworzenia 2020-09-17, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 09:29

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN (2020) - Informacja z otwarcia ofert.

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1 Bank Spółdzielczy w Malborku. ul. 17 Marca 32, 82-200 Malbork 123 088,19 zł marża banku = 1,60%
Data wytworzenia 2020-09-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-19 09:25

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 010 000,00 PLN (2020)- Ogłoszenie

Numer ogłoszenia: 575184-N-2020 Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 010 000,00 PLN. Kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 505 084,51 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 504 915,49 zł. Wykonawca uwzględni wydatki już poniesione
Data wytworzenia 2020-07-30, ostatniej modyfikacji 2020-10-15 12:01

Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych (2020) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych”, wpłynęły 2 oferty: Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Data wytworzenia 2020-07-27, ostatniej modyfikacji 2020-10-15 11:44

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy (2020) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gmina Lichnowy na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na „Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy”
Data wytworzenia 2020-07-09, ostatniej modyfikacji 2020-10-15 11:30

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy (2020) - Informacja z otwarcia ofert.

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 1 KOMA Olsztyn Sp.
Data wytworzenia 2020-07-20, ostatniej modyfikacji 2020-10-15 11:29

Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych (2020) - Informacja z otwarcia ofert.

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych Podstawa prawna: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Rodzaj opału Cena brutto Kryterium wartość opałowa ekogroszku 1 TRANSBUD P.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.