Data utworzenia: 12 wrzesień 2018

Gminna Komisja Wyborcza  w Lichnowach  listy kandydatów na radnych

do Rady Gminy Lichnowy i kandydatów na Wójta Gminy Lichnowy wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmuje w swojej  siedzibie w Urzędzie Gminy Lichnowy przy ulicy Tczewskiej 6, pokój Nr 11 ( I piętro).

  1. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 września 2018 r. do godz. 24.00
  2. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Lichnowy mogą być dokonane najpóźniej w dniu 26 września 2018 r. do godz. 24.00.
  3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3 członkowie komisji przyjmować będą w dniach: 13.09.2018 r. w godz. od 12.00 do 16.00, 14.09.2018 r. w godz. od 13.00 do 15.00, 15.09.2018 r. ( sobota) w godz. od 10.00 do 13.00, 09.2018r. w godz. od 17.00 do 24.00, 20.09.2018 r. w godz. od 14.00 do 16.00, 24.09.2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00, 26.09.2018 r. w godz. od 19.00 do 24.00
  4. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
  5. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:
  • właściwe Informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin,
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta umieszczone na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

Brak informacji o zmianach.