dotyczy: "Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy"

 

Gmina Lichnowy informuje, iż w zapytaniu ofertowym na podstawie Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł netto na „Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy, do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części

Wartość brutto

1.

Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Łączna 5, 81-657 Gdynia

1

9 758,00 zł

2

2 380,00 zł

3

714,00 zł

2.

SMARTADVICE, Szkolenia Usługi Edukacyjne, ul. Olimpijska 1/3, 58-301 Wałbrzych

1

32 000,00 zł

2

18 000,00 zł

3

6 000,00 zł

3.

VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6,
51-116 Wrocław

1

13 120,00 zł

4.

BPR Consulting, Paulina Zastróżna, ul. Radwańska 27/2u, 90-540 Łódź

1

17 466,00 zł

2

5 456,00 zł

3

870,00 zł

5.

Tomasz Rojek, ul. Aliny Pienkowskiej 27, 80-180 Gdańsk

1

12 300,00 zł

Za najkorzystniejszą ofertę w części I, II i III została uznana oferta nr 1.

 

Pliki do pobrania:

Brak informacji o zmianach.