2016

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy

Dotyczy: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy"

Dotyczy ogłoszenia: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy"

Dotyczy ogłoszenia: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 w gminie Lichnowy".

Dotyczy ogłoszenia : Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych