2013

dotyczy przetargu na "Świadczenie usługi eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy"

dotyczy przetargu na "Administrację cmentarzem komunalnym w Lichnowach"

dotyczy przetargu na: "Modernizację drogi gminnej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

dotyczy przetargu na "Sukcesywną dostawę opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych

dotyczy przetargu na "Otwarte przewozy szkolne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lichnowy na lata 2013 - 2015"

dotyczy przetargu na "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Dotyczy przetargu na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty Drugie w gminie Lichnowy"

Dotyczy przetargu na "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

dotyczy przetargu nieograniczonego na "Budowę świetlicy wiejskiej w Lichnówkach Drugich w gminie Lichnowy"

dotyczy przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszewo, gmina Lichnowy