Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborksim"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoł na terenieg miny Lichnowy na lata 2012 - 2013"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu systemowego" - cz. I, II, IV

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu systemowego" - część VI

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu systemowego" - część V

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu systemowego" - część III

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Budowę kotłowni węglowej w budynku Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lichnowy na lata 2012 - 2013"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej w Szymankowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym n a"Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części I - XIII oraz XV - XVII oraz ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie części XIV przetargu na Usługi edukacyjne 1 i 2

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej w Szymankowie"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup sprzętu sportowego" - część I Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej w Szymankowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup sprzętu sportowego" - część II Zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenneego"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 2 420 000 PLN

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi wywozu odpadów segregowanych oraz odpadów z przystanków autobusowych z terenu gminy Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup wraz z dostawą sprzętu sportowego"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy - II etap"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługi nadzoru inwestorskiego"

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, grudzień 2011 00:40 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. sobota, 17, grudzień 2011 09:44 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21, luty 2012 16:05 Witold Netel