Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi polegającej na eksploatacji sieci kanaliazcyjnej na terenie Gminy Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Lichnowy na rok 2011"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usługi polegającej na administracji cmentarzem komunalnym w Lichnowach"

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na "Zagospodarowanie przestrzeni parku w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym "Remont lokali mieszkalnych w miejscowości Boręty Pierwsze"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Boręty Pierwsze"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę ścieżki pieszo - rowerowej od wsi Lichnówki do drogi powiatowej w kierunku Szymankowa"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szymankowie w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę świelticy wiejskiej w Lisewie Malborskim w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Usługi nadzoru inwestorskiego"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę ścieżki pieszo - rowerowej od wsi Lichnówki do drogi powiatowej w kierunku Szymankowa"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Zakup wraz z dostawą pojemników do segregacji plastiku, szkła, makulatury, żarówek i baterii"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnowy w gminie Lichnowy"

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15, grudzień 2011 00:36 Paweł Szarmach
Artykuł został zmieniony. sobota, 17, grudzień 2011 09:07 Paweł Szarmach