2016

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Gmina Lichnowy podaje nazwy firm oraz informacje dotyczące podanych przez nie cen w przetargu nieograniczonym na Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Ogłoszenie nr 363602 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.

Dotyczy: Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży do szkół w gminie Lichnowy

Dotyczy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy Lichnowy.