2012

na "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Lichnowach"

"Zaprojektowanie, wykonanie i montażu witaczy oraz tablic informacyjno - turystycznych gminy Lichnowy"