ROOT

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 43/1, o pow. 3844 m2, położona w Tropiszewie i działka nr 57, o pow. 5700 m2, położona w Parszewie, wyznaczonego na dzień 18 lipca 2017 r.

Wójt Gminy Lichnowy informuje, że od dnia 17.06.2017r. zmianie uległy przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10. 04 1997 r. Prawo energetyczne, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z póź. zm.), wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2017 r. do dnia  01.08.2017 r.

dotyczy: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy"

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie nr 500002279-N-2017 z dnia 05-07-2017 r.

dotyczy: "Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 w gminie Lichnowy"

Ogłoszenie nr 500002275-N-2017 z dnia 05-07-2017 r.

dotyczy: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ulicy Wiatracznej w Lichnowach w gminie Lichnowy"

Dotyczy: „budowa ośmiu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, 83 obręb Pordenowo, 1 obręb Lichnowy i 225, 59/1, 204, 57 obręb Dąbrową".

Dotyczy: "budowa ośmiu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 39/4, 12/1, 30/1, 15/1 obręb Boręty, 83 obręb Pordenowo, 1 obręb Lichnowy i 225, 59/1, 204, 57 obręb Dąbrowa"