ROOT

Zaproszenie na obrady XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach przy ul. Lachowicza 25A.

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

dotyczy: "Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy"

Gmina Lichnowy ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości i obrębie Parszewo, działka nr 57 o powierzchni 5700 m2, nr KW GD1M/00018920/3, nieruchomość z możliwością uzyskania warunków zabudowy.

Z każdym rokiem produkuje się coraz więcej wytwarzanych odpadów, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Pozbywanie się śmieci, których z roku na rok wytwarzamy coraz więcej jest jednym z poważnych problemów naszej cywilizacji.

dotyczy: "Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy"

dotyczy: "Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w gminie Lichnowy"

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku.

dotyczy: "Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy"