ROOT

w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. lichnowy.

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy. Teren inwestycji - dz. 93/4, 96, 97,107/1,108 obręb Szymankowo.

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

Wójt Gminy Lichnowy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lichnowy, położonych w miejscowości Lichnowy.

na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 ze zm.) informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

Ogłoszenie nr 575091-N-2017 z dnia 22-08-2017 r.

dotyczy: "Sukcesywna dostawa opału do Urzędu Gminy w Lichnowach i jednostek organizacyjnych"

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo.

w sprawie zebrania dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49 obręb Szymankowo

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze gospodarstwa rolnego Szymankowo obejmującego część gruntów wsi Szymankowo, gm. Lichnowy.

Zaproszenie na obrady XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy, które odbędą się w dniu 7 sierpnia 2017r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Lichnowy (sala nr 11 – I piętro).