Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj: Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Lichnowy.